top of page

10 proeven 
​100% FUN gegarandeerd
Opblaasbare attracties gecombineerd met échte teambuilding.

Spel 1
Lorenz Koether buikschuiver

buikglijbaan dubbel4 (2)-1447856162.jpg

Spelregels

- Elk team heeft zijn eigen buikschuifbaan

- Het team met het laagste ploegnummer, staat aan de rechterkant

- De deelnemer start vanaf de aangegeven plek, neemt een aanloop en glijdt op de buik over de buikschuifbaan

- Als de deelnemer klaar is met een poging, verlaat die het eindbad aan de achterkant en stapt/ loopt naar het startpunt

- De volgende deelnemer mag starten als de vorige het eindbad heeft bereikt – Te snel starten = puntenverlies

- Lopen over de buikschuifbaan vanaf de start, levert geen punt op (en is ook gewoon niet leuk!)

- Zeep, schuim of andere “glij-bevorderende middelen” verboden

Puntentelling

- 1 punt per volledig afgelegd parcours
- Het team dat zo de meeste punten scoort, krijgt het maximum van de punten (= 60). Het tweede team krijgt 1 punt minder, enz

Tips & tricks

- Het dragen van schoeisel is verboden!  
- Hoe minder de weerstand, hoe ... 

Spel 2
Tobbedansen

bramvanoosterhoutnl-5030.jpg

Spelregels

- De teams bevinden zich aan weerszijden van de attractie  
- Het team met het laagste ploegnummer, staat aan de rechterkant

- Één deelnemer start vanaf de aangegeven plek en klimt de netten met of zonder tobbe omhoog. Een ander teamlid mag de tobbe onderaan het kussen doorgeven of omhoog schuiven over de netten naar de deelnemer bovenaan

- DE TOBBE NAAR BOVEN GOOIEN IS NIET TOEGESTAAN EN WORDT BESTRAFT MET PUNTENAFTREK

- Bovenaan mag telkens maar één deelnemer per team staan. De deelnemer gaat op zijn achterwerk in de tobbe zitten en glijdt zo naar beneden. De deelnemer krijgt alleen een punt als die NIET uit de tobbe is gevallen in het eindbad

- De volgende deelnemer mag pas van de helling glijden wanneer de vorige het bad heeft verlaten

- Elke deelnemer verlaat zo vlug mogelijk het eindbad in de aangegeven richting

- Bij het verlaten van het eindbad, verwijder het water uit de tobbe IN het eindbad

- Niemand mag in het eindbad blijven staan
- De deelnemer stapt rustig naar het startpunt met de tobbe. DE TOBBE NAAR HET BEGINPUNT GOOIEN IS NIET TOEGESTAAN EN WORDT BESTRAFT MET PUNTENAFTREK

Puntentelling

- Per speler die niet uit de tobbe valt, krijgt het team 1 punt.
- Het team dat zo de meeste punten scoort, krijgt het maximum van de punten (= 60). Het tweede team krijgt 1 punt minder, enz

Tips & tricks

- Het dragen van schoeisel is verboden!  

- Stevige kousen / handschoenen aangeraden

- Heb respect voor het team naast jullie

Spel 3
Sweeper

sweeper 4.jfif

Spelregels

- De teams staan door elkaar op het kussen. Het team met het laagste ploegnummer draagt ‘kleurenvestjes’

- De balken draaien rond, steeds gedurende 40sec (= 1 ronde). 20sec om de wissel door te voeren

- Wanneer de sweeper stopt na de ronde, komen 4 nieuwe deelnemers per team op het kussen

- Het raken van de balken (op welke manier dan ook) = einde poging en verlaat het kussen

- Hinderen van de andere spelers (bv. het tegenhouden van de draaibalken) zal bestraft worden

- Er worden punten toegekend op basis van het aantal deelnemers die op hun plaats bleven staan na 40 sec

- 1 speler per ronde = 1 punt

- 2 spelers per ronde = 3 punten

- 3 spelers per ronde = 6 punten

- 4 spelers per ronde = 10 punten

Puntentelling

- Scores worden per ronde opgeteld

- Het team dat zo de meeste punten scoort, krijgt het maximum van de punten (= 60). Het tweede team krijgt 1 punt minder, enz

Tips & tricks

- Het dragen van schoeisel is verboden
- Jump & Duck & Jump & Duck
- Kleurenvestjes verplicht voor 1 team
- RAKEN VAN DE BALK = VERLAAT HET KUSSEN

Bij herstart van de balken mogen de eerstvolgende 2 deelnemers voor de LAGE balk langs de sokkel staan zodat de balk op snelheid kan komen. Eens de balk gepasseerd is, moeten ze onmiddellijk terug hun positie innemen

Spel 4
Schuimspider

schuimspider3.jpg

Spelregels

- De teams bevinden zich aan weerszijden van de attractie

- Het team met het laagste ploegnummer, staat aan de rechterkant

De deelnemer start vanaf de aangegeven plek en bedwingt de stormbaan

- De volgende deelnemer mag pas starten wanneer de vorige deelnemer het eerste onderdeel is gepasseerd – Te snel starten = puntenverlies
- De deelnemer verlaat de baan langs de achterkant/zijkant en stapt rustig naar het startpunt

Puntentelling

Tips & tricks

- Het dragen van schoeisel is verboden
- Arm- en beenspieren

- 1 punt per volledig afgelegd parcours
- Het team dat zo de meeste punten scoort, krijgt het maximum van de punten (= 60). Het tweede team krijgt 1 punt minder, enz

Spel 5
Lightrun

Spelregels

- De teams bevinden zich aan weerszijden van de attractie

- Het team met het laagste ploegnummer, staat aan de rechterkant

De deelnemer start vanaf de aangegeven plek en bedwingt de stormbaan

- De volgende deelnemer mag pas starten wanneer de vorige deelnemer het eerste onderdeel is gepasseerd – Te snel starten = puntenverlies
- De deelnemer verlaat de baan langs de achterkant/zijkant en stapt rustig naar het startpunt

Puntentelling

- 1 punt per volledig afgelegd parcours
- Het team dat zo de meeste punten scoort, krijgt het maximum van de punten (= 60). Het tweede team krijgt 1 punt minder, enz

Tips & tricks

- Het dragen van schoeisel is verboden

Spel 6
Tennis helm

Spelregels

- Elk team heeft zijn eigen parcours

- 4 personen staan met de rug naar elkaar toe, haken de armen in met de persoon links EN rechts van hun positie en dragen de helmen met 4x tennisballen op hun hoofd

- In deze positie, zonder armen te lossen, brengen ze de tennisballen van het begin- naar het eindpunt

- Lossen van armen = terug naar start

- Tennisballen die onderweg vallen, mogen NIET opgeraapt en terug op de helmen gelegd worden. Enkel wanneer het team opnieuw van het beginpunt start, MOETEN deze opgeraapt worden

- Pas wanneer alle 4 de deelnemers het eindpunt zijn gepasseerd, mogen de tennisballen doorgegeven worden aan de volgende deelnemers. Wisselen van teamleden onderling mag steeds

- De volgende deelnemers verzamelen de tennisballen vanaf de aangeduide positie mbv een touw

- Positie 1: 1 punt – Positie 2: 3 punten – Positie 3: 5 punten (moeilijkheidsgraad)

- Tennisballen die naast de emmers vallen mogen NOOIT opnieuw in het spel gebracht worden (HELAAS!)

Puntentelling

- Optelsom van verzamelde tennisballen

- Het team dat zo de meeste tennisballen verzamelt, krijgt het maximum van de punten (= 60). Het tweede team krijgt 1 punt minder, enz

Tips & tricks

- Communicatie
- Behendigheid
- Geduld
- Gene stress
- Da komt goe

Spel 7
Master Mind

Spannend, deze info krijg je op het event zelf !

Spel 8
Ski latten

Spannend, deze info krijg je op het event zelf !

Spel 9
Raak schieten

Spannend, deze info krijg je op het event zelf !

Spel 10
Drone vliegen

Spannend, deze info krijg je op het event zelf !

bottom of page